ระบบกระจายเสียงไร้สาย ระบบกระจายเสียงผ่านโครงข่าย/เครือข่ายไอพี, ระบบเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต,IP Network Public Address System ,IP Network Audio System,IP Network Audio Broadcast System จำหน่าย รับออกแบบ รับติดตั้ง รับซ่อมบำรุง เสียงตามสาย ระบบเสียงตามสาย เสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย หอกระจายข่าว หอกระจายข่าวไร้สาย เสียงประกาศ เสียงสาธารณะ ระบบกระจายเสียง ตามสาย ไร้สาย เสียงไอพี เสียงดิจิตอล IP Network Audio Network digital PA 0863175577/0896080077 ติดตั้งโดยทีมงานช่างเสียงตามสาย ช่างเสียงไร้สายโดยเฉพาะ


จำหน่าย รับออกแบบ รับติดตั้ง รับซ่อมบำรุง เสียงตามสาย ระบบเสียงตามสาย เสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย หอกระจายข่าว หอกระจายข่าวไร้สาย เสียงประกาศ เสียงสาธารณะ ระบบกระจายเสียง ตามสาย ไร้สาย เสียงไอพี เสียงดิจิตอล IP Network Audio Network digital PA 0863175577/0896080077 ติดตั้งโดยทีมงานช่างเสียงตามสาย ช่างเสียงไร้สายโดยเฉพาะ

ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย ที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ได้

ไม่ต้องขออนุญาตใช้

ไม่ใช่การส่งเสียงผ่านคลื่นวิทยุแบบเทคโนโลยีเก่า

ไม่มีปัญหาคลื่นแทรก / คลื่นรบกวน

ส่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล เสียงดัง ฟังชัดเจน

กระจายข่าวสาร ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่รบกวนคนทั่วไป

รับฟังเสียงประกาศผ่านหน้าโมบายแอปพลิเคชั่นด้วยโทรศัพท์มือถือ(สมาร์ทโฟน)

แจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อมีการกระจายเสียง(OnAir)หรือหยุดกระจายเสียง

เลือกให้เสียงออกที่ลำโพงชุดลูกข่ายได้

ฯลฯ

ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย สำหรับหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เทศบาล, อบต. ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

คือ ระบบกระจายเสียงไร้สายแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ไม่จำเป็นต้องใช้คลื่นวิทยุแบบเดิม ระบบเสียงไร้สายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เชื่อมโยงระยะไกลกับหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน ได้โดยไม่จำกัดระยะทาง ไม่จำกัดเรื่องทิศทาง ไม่ต้องตั้งเสาส่ง รับฟังการกระจายเสียงได้ทั้งผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น และจากลำโพงเสียงไร้สาย ที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะ และลำโพงเสียงไร้สายไวไฟ /ลำโพงWiFi สำหรับใช้ในอาคาร หรือพกพาใช้งานเอนกประสงค์ ใช้งานง่ายติดตั้งได้รวดเร็ว ย้ายที่ได้ ไม่ต้องมีเสาส่งแม่ข่าย สะดวกทุกที่รับฟังเสียงประกาศผ่านโมบายแอปพลิเคชัน

ระบบประกาศเสียง ระบบประกาศเสียงตามสาย ระบบกระจายเสียง

ะบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบตามสาย สำหรับหน่วยงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เทศบาล, อบต. ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

คือ ระบบกระจายเสียงไร้สายวิถีใหม่ หรือระบบกระจายเสียงไร้สายอัจฉริยะ