ระบบกระจายเสียงไร้สาย ระบบกระจายเสียงผ่านโครงข่าย/เครือข่ายไอพี, ระบบเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต,IP Network Public Address System ,IP Network Audio System,IP Network Audio Broadcast System

จำหน่าย รับออกแบบ รับติดตั้ง รับซ่อมบำรุง เสียงตามสาย ระบบเสียงตามสาย เสียงไร้สาย ระบบเสียงไร้สาย หอกระจายข่าว หอกระจายข่าวไร้สาย เสียงประกาศ เสียงสาธารณะ ระบบกระจายเสียง ตามสาย ไร้สาย เสียงไอพี เสียงดิจิตอล IP Network Audio Network digital PA 0863175577/0896080077 ติดตั้งโดยทีมงานช่างเสียงตามสาย ช่างเสียงไร้สายโดยเฉพาะ

ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย ที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ได้

ไม่ต้องขออนุญาตใช้

ไม่ใช่การส่งเสียงผ่านคลื่นวิทยุแบบเทคโนโลยีเก่า

ไม่มีปัญหาคลื่นแทรก / คลื่นรบกวน

ส่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล เสียงดัง ฟังชัดเจน

กระจายข่าวสาร ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่รบกวนคนทั่วไป

รับฟังเสียงประกาศผ่านหน้าเว็บด้วยโทรศัพท์มือถือ

แจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อมีการกระจายเสียง(OnAir)

เลือกเอาเสียงออกที่ลำโพงชุดลูกข่ายแต่ละจุดได้อิสระ

ฯลฯ

ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย สำหรับหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เทศบาล, อบต. ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

คือ ระบบกระจายเสียงไร้สายแบบใช้คลื่นวิทยุ ย่านความถี่ UHF 430.225 , 430.275, 435.225,435.275 MHz. ตามที่ กสทช. อนุญาตให้ใช้ ทดแทนความถี่เดิม 420.200MHz สำหรับใช้เชื่อมโยงระยะไกลกับหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน พร้อมชุดกระจายสัญญาณเสียงไร้สายผ่านอินเทอร์เน็ต

ระบบประกาศเสียง ระบบประกาศเสียงตามสาย ระบบกระจายเสียง

ะบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบตามสาย สำหรับหน่วยงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เทศบาล, อบต. ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน

คือ ระบบกระจายเสียงไร้สายแบบใช้คลื่นวิทยุ ย่านความถี่ UHF 430.225 , 430.275, 435.225,435.275 MHz. ตามที่ กสทช. อนุญาตให้ใช้ ทดแทนความถี่เดิม 420.200MHz สำหรับใช้เชื่อมโยงระยะไกลกับหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน พร้อมชุดกระจายสัญญาณเสียงไร้สายผ่านอินเทอร์เน็ต